Sortiment

Prodáváme

  • Hasicí přístroje všech druhů a velikostí, včetně práškových s 6kg hasiva s minimální hasicí schopností 34A, 233B,C , autonomní hlásiče kouře JB S01 potřebné ke kolaudaci rodinných domů.
  • Bezpečnostní tabulky, cedule)
  • Hydrantové systémy – dle požadavku zákazníka
  • Požární techniku a vybavení – dle požadavku zákazníka